דופלקס תל אביבי

duplex in tel-aviv


project details

Renders made for interior design of Apartment in Tel-Aviv.

Design: Tal Goldsmith fish | Client: Private


פרטי הפרוייקט

הדמיות ממוחשבות אלה הופקו עבור עיצוב הפנים  לדירת דופלקס תל אביבית.

עיצוב: טל גולדשמיט פיש | לקוח: פרטי

Back To Top