מגדל מגורים ומסחר בבת ים

Tower in Bat-Yam


project details

Exterior visualization for mixed use tower in Bat-Yam.

Planning: A.M Molcho Arc


פרטי הפרוייקט

הדמיות עבור הצעה תכנונית לפרוייקט עירוב שימושים בבת ים.

תכנון: אדר' אסף מולכו

Back To Top