בניין משרדי B Center

Offices add-on


project details

Exterior Renders for office floors, added on top of commercial center.

Planning: Oved & Caspi Arch

Client: Boney Hatihon


פרטי הפרוייקט

הדמיות חיצוניות להוספת קומות משרדים מעל מרכז מסחרי קיים
תכנון: עובד כספי אדריכלים
לקוח: בוני התיכון
Back To Top