קופי טיים – עיר הבה"דים

coffee time - idf training bases


project details

Visualisations made for Coffee Time restaurant, located in the "city of training bases", Israel.

Design: Studio 180  | Client: Coffee Time


פרטי הפרוייקט

הדמיות ממוחשבות עבור קופי טיים, עיר הבה"דים.

עיצוב: סטודיו 180 | לקוח: קופי טיים

Back To Top