מאפיית גידרון – עיר הבה"דים

gidron bakery - idf training bases


project details

Interior visualisation for Gidron Bakery located in the "City of training bases".

Design: Studio 180  | Client: Gidron Bakery


פרטי הפרוייקט

הדמיות פנים עבור עיצוב מאפיית גידרון בקריית ההדרכה של צהל בנגב.

עיצוב: סטודיו 180 | לקוח: מאפיית גידרון

Back To Top